Uživatelské manuály ke stažení

Stavební příprava pro regulaci hoření

Jednotka i servopohon jsou součástí klapky EPV.
Klapka musí být v místě slučitelném s podmínkami pro řídící jednotku (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…)

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (trafo 12 V DC)
 • kabel teplotního čidla spalin
 • kabel dveřního spínače nebo startovacího tlačítka – volitelné přislušenství
 • kabel od LED diody/čelního panelu – volitelné příslušenství

El. příprava

 • zřídit zásuvku 230V v dosahu klapky EPV (jednotka je napájená trafem do zásuvky)

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 110 mm
 • podomítková krabička displeje: ø50 mm, délka 40 mm

Dojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a zobrazovacího panelu.

Jednotka i servopohon jsou součástí klapky EPV.
Klapka musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…)

Zobrazovací panel je určen k podomítkové instalaci. Instalace panelu není povinná.

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (trafo 12 V DC)
 • kabel teplotního čidla spalin
 • kabel druhého teplotního čidla – pouze u ECO 200
 • kabel od čelního panelu – nepovinné
 • kabel dveřního spínače nebo startovacího tlačítka – volitelné přislušenství
 • kabely do relé od ovládaných zařízení – nepovinné + možné pouze u typu ECO 100+/200

El. příprava

 • zřídit zásuvku 230V v dosahu klapky EPV (jednotka je napájená trafem do zásuvky)

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 110 mm
 • podomítková krabička displeje: ø50 mm, délka 40 mm

Dojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a zobrazovacího panelu.

Centrální regulační jednotka je určena k volnému uložení.

Zobrazovací panel je určen k podomítkové instalaci. Instalace panelu není povinná.

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Veškerá elektronika musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (trafo 24 V DC)
 • kabel teplotního čidla spalin
 • kabel od servopohonu
 • kabel od čelního panelu – nepovinné
 • kabel dveřního spínače nebo startovacího tlačítka – volitelné příslušenství

El. příprava

 • zřídit zásuvku 230V v dosahu jednotky (jednotka je napájená trafem do zásuvky)

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • podomítková krabička displeje: ø50 mm, délka 40 mm
 • rozměr centrální jednotky 137 x 74 x  37 mm

Jednokrabičková varianta – součástí centrální jednotky je již i displej – veškerá kabeláž se vede k centrální jednotce ve zdi.

Centrální regulační jednotka je určena k podomítkové instalaci. Musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení 230 V AC
 • kabel teplotního čidla spalin
 • kabely dalších teplotních čidel (Reg200/220/230) – volitelné
 • kabely od externích zařízení připojených k relé (Reg200/220/230) – volitelné
 • kabely od druhého servopohonu (Reg200/220/230) – volitelné 
 • kabel od servopohonu
 • kabel dveřního spínače – volitelné příslušenství

El. příprava

 • k centrální jednotce ve stěně přivézt flexo šňůru s napájením 230 V AC (pouze vodič L a N), doporučené průřezy vodičů 1,5 mm

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • podomítková krabička centrální jendotky: 87 x 115 x 70 mm (V x Š x H)

Dojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a displeje.

Centrální regulační jednotka je určena k volnému uložení.

Displej je určen k volnému uložení (na polici, stůl…).
Komunikace mezi centrální jednotkou a displejem probíhá bezdrátově.

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Veškerá elektronika musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (trafo 24 V DC)
 • kabel teplotního čidla spalin
 • kabel od servopohonu
 • kabel dveřního spínače – volitelné příslušenství

K displeji je nutné připojit

 • napájení (trafo 24 V DC)

El. příprava

 • zřídit zásuvku 230V v dosahu centrální jednotky a v dosahu displeje (jednotka i displej jsou napájeny trafem do zásuvky)

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • rozměr displeje 90 x 75 x  30 mm (Š x V x H)
 • rozměr centrální jednotky 124 x 79 x  36 mm (Š x V x H)

Dvojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a displeje.

Jednotka je v instalační krabici a je určena k volnému uložení.

Displej je určen k podomítkové instalaci. S centrální jednotkou je spojen UTP kabelem.

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Veškerá elektronika musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení 230 V AC
 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku
 • kabely teplotních čidel
 • kabel od servopohonu klapky EPV, případně druhého servopohonu
 • kabely od zařízení ovládaných pomocí relé – volitelné
 • kabel dveřního spínače – volitelné příslušenství

K displeji je nutné připojit

 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku

El. příprava

 • přivézt flexo šňůru 230 V AC (pouze vodiče L a N) k centrání jednotce, průřez vodičů doporučujeme 1,5 mm

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • podomítková krabička displeje 116 x 88 x  35 mm (Š x V x H)
 • instalační krabice centrální jednotky 179 x 182 x  89 mm (Š x V x H)

Dvojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a displeje.

Jednotka je v instalační krabici a je určena k volnému uložení.

Displej je určen k podomítkové instalaci. S centrální jednotkou je spojen UTP kabelem.

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Veškerá elektronika musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (trafo 24 V DC)
 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku
 • kabely teplotních čidel
 • kabel od servopohonu klapky EPV, případně dalších servopohonů
 • kabely od zařízení ovládaných pomocí relé – volitelné
 • kabel dveřního spínače – volitelné příslušenství

K displeji je nutné připojit

 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku

El. příprava

 • zřídit zásuvku 230 V v dosahu centrální jednotky (jednotka je napájena trafem do zásuvky)

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • podomítková krabička displeje 132 x 84 x  27 mm (Š x V x H)
 • instalační krabice centrální jednotky 197 x 147 x  77 mm (Š x V x H)

Dvojkrabičková varianta – skládá se z centrální jednotky a displeje.

Jednotka je v instalační krabici a je určena k volnému uložení.

Displej je určen k podomítkové instalaci. S centrální jednotkou je spojen UTP kabelem.

Klapka EPV je osazena servopohonem.

Veškerá elektronika musí být v místě slučitelném s podmínkami pro elektronický přístroj (teplota okolí do 55 °C, suché místo, dostupné místo pro případný servis…).

Do centrální jednotky je nutné připojit

 • napájení (230V AC)
 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku
 • kabely teplotních čidel
 • kabel od servopohonu klapky EPV, případně dalších servopohonů
 • kabely od zařízení ovládaných pomocí relé (čerpadla, top. patrona…) – volitelné
 • kabel dveřního spínače – volitelné příslušenství

K displeji je nutné připojit

 • UTP kabel spojující displej a centrální jednotku

El. příprava

 • přivézt flexo šňůru 230 V AC (vodič L a N) k místu centrální jednotky; doporučujeme průřez vodičů 1,5 mm

Základní rozměry komponentů

 • délka klapky EPV 230 mm
 • podomítková krabička displeje 132 x 84 x  27 mm (Š x V x H)
 • instalační krabice centrální jednotky 254 x 180 x  88 mm (Š x V x H)

Servisní / reklamační formulář

Katalogy, letáky

Často kladené otázky