Šetříme dřevo…

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření tzn. snižuje obsah škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší a znatelně zvyšuje účinnost hoření. Díky tomu šetří palivo. Při počtu 10 000 instalovaných regulací hoření nemusí být pokáceno 1 060 stromů, což odpovídá asi 25 ha lesa. To už stojí za to!

Šetříme peníze…

Pokud se na tuto skutečnost chcete podívat z ekonomického hlediska, každým přiložením, za použití automatické regulace hoření, ušetříte cca 1,5 kg dřeva. Za topnou sezónu při průměrném denním dávkování ušetříte 686 kg dřeva. To představuje při dnešních cenách dřeva slušnou sumu, nemyslíte?