Automatická regualce hoření TIMPEX

Automatická regulace hoření pro krby a kamna

Automatická regulace hoření zajišťuje optimální průběh hoření v topeništi krbu nebo kamen. Zařízení reguluje přívod vzduchu do topeniště v závislosti na teplotě spalin. Tímto se dociluje maximální využití energie z paliva a současně neuniká přebytečná energie do komínu.

Bez automatické regulace hoření

Výrobci krbů a kamen doporučují během hoření ručně ovládat regulační klapkou množství vzduchu do topeniště – při zatápění plně otevřít, během hoření klapku postupně uzavírat a při dosažení žárového procesu klapku uzavřít. Problém tohoto návodu je evidentní – ne vždy je uživatel u topeniště v době, kdy je potřeba posunout klapkou.

S regulací hoření

Automatická regulace hoření plně přebírá požadavek a doporučení výrobců topenišť. Software regulace vyhodnocuje průběh hoření a přesně v optimální době dochází k regulaci množství vzduchu do topeniště. Tento proces zajišťuje nejen ekologický, ale i ekonomický provoz. Oheň déle hoří, je docílena vyšší účinnost hoření a vytápění a navíc přebytečná žárová energie neodchází do exteriéru.

Proč automatickou regulaci hoření?

  • prodlužuje proces hoření a interval přikládání
  • snižuje spotřebu paliva o 30 % a více
  • zabraňuje přetopení topného systému
  • zvyšuje účinnost hoření topného systému
  • zlepšuje tepelnou pohodu
  • zvyšuje bezpečnost topení
  • prodlužuje životnost topného systému
  • ovládá další externí komponenty (dle typu regulace)
  • signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva

Řada automatických regulací hoření

O nás

Firma Timpex se specializuje na vývoj a výrobu regulace hoření již let.
V současné době společnost produkuje široké spektrum výrobků – od jednoduchých regulací hoření určených pro samostatná krbová kamna až po komplexní regulace určené pro teplovodní vytápění rodinných domů.